Splash Design creëert, importeert en distribueert persoonlijke beschermingsmiddelen voor motorrijders.